T

Tình dục

Giáo dục giới trẻ về tình dục an toàn

Giáo dục giới trẻ về tình dục an toàn

Thực hành tình dục an toàn là sự lựa chọn cần thiết khi vị thành niên không thể vượt qua được những cảm xúc tình dục. Ngày nay khái niệm an toàn tình dục được hiểu như sau: “Sự lựa chọn hành vi tình dục đem lại sự thoải mái và bảo vệ được cho […]

10 thời điểm không nên ‘yêu’ để có sức khỏe tốt

10 thời điểm không nên ‘yêu’ để có sức khỏe tốt

Vào một số thời điểm nhạy cảm, bạn không nên làm “chuyện ấy”, nếu không nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn. Dưới đây là một số thời điểm “nhạy cảm” bạn không nên làm “chuyện ấy”: 1. Khi quá mệt mỏi Khi chúng ta quan hệ tình dục thì phải tiêu […]