Công tác 6 tháng đầu năm 2011 của Tổng cục dân số

Công tác 6 tháng đầu năm 2011 của Tổng cục dân số

Dân số-kế hoạch hóa gia đình

Hướng dẫn triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/ KHHGĐ đến vùng đông dân có mức sinh cao, vùng khó khăn, tổng hợp và ra thông báo về tình hình thực hiện chiến dịch đợt I năm 2011.
Hướng dẫn địa phương tiếp tục duy trì và mở rộng việc triển khai các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số (Đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, Đề án can thiệp làm giảm tỷ lệ mắc bệnh thalassemia tại cộng đồng; Duy trì thực hiện mô hình tảo hôn và kết hôn cận huyết thống; Tiếp tục duy trì việc thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dân số của dân tộc ít người; Mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân).
Triển khai việc xây dựng khung mô hình tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng để hướng dẫn cho địa phương triển khai thực hiện thí điểm trong năm 2011. Tiếp tục duy trì đề án can thiệp nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại 18 tỉnh, thành phố đã triển khai và mở rộng tại 25 tỉnh mới có tỷ số giới tính khi sinh cao từ 110 trở lên.
Xây dựng và ban hành kế hoạch tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai năm 2011 của Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ; Đề án TTXH các PTTT; Quy định về tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai; Chương trình Tổng thể bao cao su tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch hoạt động thị trường tổng thể phương tiện tránh thai.

Truyền thông giáo dục

Triển khai mô hình thử nghiệm truyền thông về DS/SKSS/KHHGĐ qua hệ thống viễn thông và internet. Thời gian thử nghiệm cho thấy mô hình tư vấn đã được người dân quan tâm. Khách hàng chủ yếu là vị thành niên/thanh niên và đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ. Tổng đài tư vấn 1900571265 chính thức được khai trương đã góp phần nâng cao nhận thức của mọi người dân về vấn đề DS/SKSS/KHHGĐ.
Hướng dẫn Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố, các ban ngành, đoàn thể Trung ương triển khai thực hiện công tác truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ năm 2011; hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông nhân kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7, đặc biệt là các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành 26/12/1961-26/12/2011. Xây dựng dự thảo chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi DS-SKSS giai đoạn 2011 – 2015 thực hiện Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011-2020.
Phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể đánh giá kết quả, hiệu quả chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về DS-KHHGĐ giai đoạn 2008-2010 và định hướng, xây dựng kế hoạch cường công tác tuyên truyền giáo dục về DS-KHHGĐ trong năm 2011 và giai đoạn 2011-2015.

Đào tạo

Xây dựng Chương trình và tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ: Giáo trình trung cấp dân số y tế; Chương trình sơ cấp dân số y tế; Chương trình giáo dục cử nhân y tế công cộng định hướng dân số; Chỉnh sửa Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ 2 tháng.
Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ lớp 2 tháng với 56 cán bộ. Tổ chức tập huấn cho 22 giảng viên quốc gia, 40 giảng viên tỉnh về chương trình lồng ghép giới. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về DS-KHHGĐ cho 26 Phó Giám đốc Sở Y tế không kiêm Chi cục trưởng và 19 Chi cục trưởng các tỉnh, thành phố mới được điều chuyển và bổ nhiệm.

Quản lý khoa học

Tiếp tục kiện toàn Hội đồng Khoa học, đảm bảo chuyển tải kịp thời các thông báo về nhiệm vụ khoa học công nghệ cho các Vụ đơn vị cá nhân để tham gia. Xây dựng và đăng ký 02 đề xuất nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ và tổ chức thẩm định 01 đề tài cấp cơ sở.

Hợp tác quốc tế

Tổ chức thành công Hội thảo quốc gia về Hợp tác Nam-Nam với sự tham gia của Giám đốc và cán bộ điều hành tổ chức các đối tác dân số và phát triển. Tiếp tục duy trì liên hệ và hoạt động với các tổ chức đối tác như UNFPA, ADB, Marie Stopes International, PATH, USAID. Thực hiện việc ký chương trình hợp tác với với Ủy ban QGDS-KHHGĐ Trung Quốc năm 2011.

Thông tin Tư liệu

Tập trung thực hiện Kế hoạch đổi sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ, chuyển từ phương thức tổng hợp báo cáo bằng thủ công sang xử lý dữ liệu điện tử trên máy vi tính trên phạm vi toàn quốc. Đến nay, hầu hết các tỉnh đã hoàn thành tập huấn cho cán bộ DS-KHHGĐ xã, cộng tác viên và đang rà soát thu thập thông tin tại địa bàn, tiến hành giám sát hoạt động đổi Sổ tại một số tỉnh thuộc 4 khu vực Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long và đang tiếp tục triển khai tại các khu vực còn lại;
Các hoạt động Thông tin tư liệu tiếp tục duy trì. Các tài liệu, tư liệu số liệu về công tác DS-KHHGĐ được thu thập, xử lý, biên tập, cập nhật và phát hành kịp thời phục vụ cho các cơ quan, tổ chức, ban ngành liên quan và 63 tỉnh/thành phố trên cả nước. Tiếp tục duy trì hệ thống máy trạm và hệ thống Eoffice đảm bảo vận hành hệ thống quản lý mạng hiệu quả.

Thanh tra, kiểm tra và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Kiểm tra, giám sát các địa phương về thực hiện kế hoạch DS-KHHGĐ; thanh tra, kiểm tra hành vi phổ biến phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lào Cai, Lâm Đồng và Bà Rịa-Vũng Tàu; kiểm tra công tác khám, chữa bệnh và quản lý thai nghén tại một số cơ sở y tế; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển… Các đoàn giám sát đã có những đề xuất kiến nghị kịp thời giúp các địa phương, đơn vị có biện pháp giải quyết kịp thời những bất cập.

Các đề án, dự án

Triển khai Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển và các dự án Phòng chống HIV/AIDS, PG0009, GTZ, ADB … đảm bảo hoàn thành các hoạt động và giải ngân theo kế hoạch đã được phê duyệt 6 tháng đầu năm và chuẩn bị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011.

Speak Your Mind

*